برچسب: ضرورت توجه

بازداشت دکتر عباسی و ضرورت توجه به قدرت رسانه

بازداشت دکتر عباسی و ضرورت توجه به قدرت رسانه

نرم وقتی با منتشر کردن و مانور دادن رسانه ای بر روی یک کلیپ که حکایت از یک سخنرانی شش سال پیش دارد بازی را تا بازداشت دکتر حسن عباسی پیش می برند اینجاست که عدم توجه جریان حزب الهی و انقلابی به قدرت رسانه بیشتر نمود پیدا می کند. متاسفانه در کشور ما جریان […]