برچسب: رویکرد تهاجمی

ضرورت اتخاذ رویکرد تهاجمی در رسانه های انقلابی

ضرورت اتخاذ رویکرد تهاجمی در رسانه های انقلابی

جریان حزب اللهی و انقلابی در هر زمینه ای که نسبت به متحجرین مثل جریان شیرازی ها و شبهه روشنفکران امثال جریان اصلاحات و غیره برتری داشته باشد اما متاسفانه در زمینه ی رسانه و جنگ روانی همواره ضربات و صدمات سنگینی از این دو جریان خصوصا جریان دوم خورده است، البته این طبیعی است […]