برچسب: جنگ نرم

بازداشت دکتر عباسی و ضرورت توجه به قدرت رسانه

بازداشت دکتر عباسی و ضرورت توجه به قدرت رسانه

نرم وقتی با منتشر کردن و مانور دادن رسانه ای بر روی یک کلیپ که حکایت از یک سخنرانی شش سال پیش دارد بازی را تا بازداشت دکتر حسن عباسی پیش می برند اینجاست که عدم توجه جریان حزب الهی و انقلابی به قدرت رسانه بیشتر نمود پیدا می کند. متاسفانه در کشور ما جریان […]

ضرورت اتخاذ رویکرد تهاجمی در رسانه های انقلابی

ضرورت اتخاذ رویکرد تهاجمی در رسانه های انقلابی

جریان حزب اللهی و انقلابی در هر زمینه ای که نسبت به متحجرین مثل جریان شیرازی ها و شبهه روشنفکران امثال جریان اصلاحات و غیره برتری داشته باشد اما متاسفانه در زمینه ی رسانه و جنگ روانی همواره ضربات و صدمات سنگینی از این دو جریان خصوصا جریان دوم خورده است، البته این طبیعی است […]