برچسب: بودن یا نبودن

انقلابی بودن یا نبودن، مسئله این است

انقلابی بودن یا نبودن، مسئله این است

عده ای می گویند ما انقلابی هستیم ، مخالفانشان می گویند نه ، شما تندرو هستید ، ولی خودشان راحت طلبی و رفاه زدگی را اعتدال می نامند ؟ ! ؟ آنهایی که انقلابیون را تندرو می نامند باید بدانند که تندرو ها منافقین و جریان های امثال شیرازی هستند نه پیروان ولایت ؛ جالب […]