برچسب: ایمان

منافق شناسی، مرحله ای مهم در دشمن شناسی

منافق شناسی، مرحله ای مهم در دشمن شناسی

چند باور و تصور غلط در مورد دشمن وجود دارد که اجمالا به آنها خواهیم پرداخت ۱- دشمن موجودی خارجی می باشد؛ حال می خواهد خارج از مرزهای یک کشور باشد و یا خارج از خانه و کاشانه ما. . . ۲- دشمنان همیشه برخوردی خشن با ما دارند و دائما نسبت به ما عبوس […]