برچسب: انقلاب اسلامی

ما در حال انقلاب هستیم، نه بعد از انقلاب . . . !؟!

ما در حال انقلاب هستیم، نه بعد از انقلاب . . . !؟!

یکی از مشکلات بنیادی غالب افرادی که در حصار مرزهای کشور ایران زندگی می کنند این است که سال ۵۷ را سال پیروزی به معنای سرانجام و پایان انقلاب اسلامی می پندارند که نه تنها به شدت اشتباه بلکه تصور و نگاهی فوق العاده خطرناک نیز می باشد. البته این نگاه و تصور تنها منحصر […]