برچسب: انتخاب

ما نباید برای ازدواج دنبال صد بگردیم

ما نباید برای ازدواج دنبال صد بگردیم

سه اتفاق بزرگ در زندگی هر انسانی رخ می دهد که در سرنوشت او تاثیر بسزایی دارد … ۱- اولین این اتفاقات تولد است که یک انسان در چه خانواده و چه جامعه ای متولد می شود ، که در این اتفاق ما نقش خاصی ایفا نمی کنیم و فقط متولد می شویم. ۲- دومین […]