کدام اسلام؟ اصلا اینها اسلام است؟

کدام اسلام؟ اصلا اینها اسلام است؟بارزترین شاخصه ی حرکت انبیا دعوت به توحید و مبارزه با طاغوت بوده است، اما از دیرباز و خصوصا بعد از معصومین و در عصر غیبت قرائت های مختلفی از توحید و طاغوت وجود داشته و دارد، توحید و طاغوتی که در همین جامعه ی جهانی مسلمانان وجود دارد مختلف است، مثلا توحید و طاغوتی که جریان متحجر سلفی و وهابیت از آن دم می زنند چیزی جز تروریست های القاعده و داعش را به ارمغان نخواهد آورد که فقط خون و خون ریزی و کشتار از آن صادر می شود، و بسیار جالب اینکه این جریان های به ظاهر اسلامی با بزرگترین دشمنان اسلام که همان جریان صهیونیستی اسرائیلی و آمریکایی می باشد کاری ندارند چرا که قوام و حیات خود را در همدستی با آنان می بینند، و یا توحید و طاغوتی که بعضی از به اصطلاح مسلمانان منور الفکر که کافه و مسجد را کنار هم می خواهند و هیچ موضعی در قبال ظلم طاغوتیان نمی گیرند .

Comments

  1. تو تهران ازدست غرب زده ها آسایش ندارین تو قم هم از دست متحجرین خدا هر دو رو ………. بکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.