آتش به اختیار نباید زیست تشکیلاتی را هدف بگیرد

آتش به اختیار نباید زیست تشکیلاتی را هدف بگیرد

اول: وقتی آتش به اختیار را کسی صادر می کند به نیرو های تحت فرمان خود آزادی عمل ویژه ای داده است، اما این به معنای آزادی عمل بی قید شرط نیست بلکه آزادی عمل در منظومه ی گفتمانی صادر کنند فرمان است، فلذا باید توجه داشت که اگر نیرو های تحت فرمان به منظومه فکری فرمانده خود التفات لازم را نداشته باشند ممکن است در این آتش به اختیار هزینه تراشی کنند.

دوم: توجه به مقطع زمانی صدور فرمان آتش به اختیار بسیار مهم است، فرمانده در چه زمانی این استراتژی را در پیش می گیرد؟ در شرایط عادی یا شرایط خاص؟ پر واضح است که این فرمان، فرمان شرایط غیر عادی می باشد، چون در شرایط عادی امور از مجاری تعیین شده خود باید پیش برود. و اینجا است که باید سوال ها پرسیده شود که مشکل کجا است؟ و چه شده که این فرمان صادر گشته است؟

سوم: نگاه ما به فرمان آتش به اختیار نباید به عنوان یک راهبرد دائمی باشد بلکه باید در ضمن عملیات آتش به اختیار . . . بکوشیم که شرایط به حالت عادی برگشته و امور از مجاری خود پیگیری شوند. امام خامنه ای خود فرموده اند که بنده معتقد به نظم سازمانی هستم. فلذا در این شرایط نباید بگذاریم زیست تشکیلاتی فعالیت ها آسیب ببیند.

چهارم: حرکت در افق دید و چشم انداز فرمانده . . . نیاز به شناخت مبانی فکری و فهم درست کلام و دستور وی در مقاطع زمانی و مکانی مختلف دارد، تا سوای نَص و ظاهر دستورات وی کُنهِ ماجرا و سایر اراده های فرمانده از دستورات را نیز دریابیم، تا خدای ناکرده با برداشت های سطحی در عمل به دستور خاصی سایر مسائل را زیر پا نگذاریم.

پنجم: یکی از پیام های لایه های زیرین این فرمان آتش به اختیار این است که فرمانده به نیروهای تحت فرمان خود اعتماد دارد و نیرو ها توانسته اند به عیاری از کفایت و بلوغ فکری برسند که تصمیم گیر شرایط حسساس باشند، که این خود دستاوردی بزرگ است که در قشر جوان حزب الله و انقلابی باید فراگیر شده و بستر های رشد و گسترش آن فراهم گردد.

Comments

  1. سلام .
    بسیار عالی .
    با اجازه در کانال بصیرت افزائی در سروش با نام خود شما نشر داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.