انقلابی بودن یا نبودن، مسئله این است

انقلابی بودن یا نبودن، مسئله این استعده ای می گویند ما انقلابی هستیم ، مخالفانشان می گویند نه ، شما تندرو هستید ، ولی خودشان راحت طلبی و رفاه زدگی را اعتدال می نامند ؟ ! ؟
آنهایی که انقلابیون را تندرو می نامند باید بدانند که تندرو ها منافقین و جریان های امثال شیرازی هستند نه پیروان ولایت ؛ جالب تر اینکه جریان شیرازی ها که بسیار دغدغه ی دین مردم را دارند در مقابل تفکرات ضد اسلامی جریان غرب زده ی چپ موضع جدی نمی گیرند بلکه حتی با جریان مذکور نقطه ی اشتراکی هم دارند و آن انتقاد مکرر به مبانی نظام و جریان انقلاب است .

تا حال برایتان سوال شده است که چرا در جریان چپ ارتباط با هیئت های مذهبی و پایگاه های بسیج کم رنگ است ؟ چرا در رسانه ها و مطبوعات خود صفحه یا ستون ثابت برای سبک زندگی اسلامی و ارزش های دینی ندارند ؟ چرا در نام گذاری مطبوعات ، وبسایت ها و یا تشکل هایشان از کلماتی که بار اسلامی داشته باشد می پرهیزند ؟ و یا مطالب شان پیرامون فرهنگ ایثار و شهادت ، عفاف و حجاب ،  و استکبار ستیزی بسیار کم است ؟ حتی به چفیه هم حساسیت دارند !؟!؟!
اختلاف گاهی بر سر عملکرد است گاهی بر سر مبانی ، البته یک تلقی عوامانه ای وجود دارد که اختلاف چپ و راست بر سر عملکرد است ، مثلا هر دو جریان تعریف واحدی از عزت یا عفاف برای جامعه دارند و نزاع بر سر چگونگی نهادینه کردن آنها است ، ولی باید عرض کنم که اینطور نیست بلکه اختلاف در مبانی است که خاستگاه عملکرد جریان های مذکور می باشد ؛ حال خود شما کم و کیف قضیه را در رویکرد های جبهه ی پایداری ، اصلاحات ، اصولگرایان و اعتدالِ کارگزاران ارزیابی نمایید ، تا ز این پرده برون افتد حق . . .  

Comments

  1. نگران نباشید این دولت هم روز های آخرش رو داره سپری می کنه فردا فردای حزب الله است

  2. حزب الهی ها همیشه پیشرو بودند و هستند این سبز و بنفش ها کف روی آب هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.